December 4, 2023

ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นสหกรณ์สำหรับสมาชิก

1 min read

ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นสหกรณ์สำหรับสมาชิก

  • สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกได้ง่ายๆในมือถือของตนเอง
  • สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลเงินฝาก และเงินกู้ทุกประเภทของสมาชิกได้
  • สมาชิกสามารถตรวจสอบภาระการค้ำประกันของตนเองได้
  • สมาชิกสามารถดูใบเสร็จการรับชำระเงินงวดสหกรณ์ประจำเดือนได้

สแกนคิวอาร์โค้ดดาวโหลดฟรี เฉพาะระบบแอนดรอย (ระบบ IOS อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติจากระบบ)

หรือค้นหา สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ใน PLAY STORE

รหัสเข้าระบบครั้งแรกสอบถามสหกรณ์เพื่อเข้าระบบ  เปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเองในแอพพลิเคชั่น

Share this :