September 30, 2022

Money

1 min read

ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นสหกรณ์สำหรับสมาชิก สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกได้ง่ายๆในมือถือของตนเอง สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลเงินฝาก และเงินกู้ทุกประเภทของสมาชิกได้ สมาชิกสามารถตรวจสอบภาระการค้ำประกันของตนเองได้ สมาชิกสามารถดูใบเสร็จการรับชำระเงินงวดสหกรณ์ประจำเดือนได้ สแกนคิวอาร์โค้ดดาวโหลดฟรี เฉพาะระบบแอนดรอย (ระบบ IOS อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติจากระบบ) หรือค้นหา สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ใน PLAY STORE รหัสเข้าระบบครั้งแรกสอบถามสหกรณ์เพื่อเข้าระบบ  เปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเองในแอพพลิเคชั่น

1 min read

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ ผบก.ภ.จว.เชียงราย และประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ต.อ.มานพ เสนากูล รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย และรองประธานกรรมการ พ.ต.อ.หญิงบุศริน จำรูญรัตน์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย และกรรมการสหกรณ์/เหรัญญิก...