May 20, 2024

Money

1 min read

ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นสหกรณ์สำหรับสมาชิก สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกได้ง่ายๆในมือถือของตนเอง สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลเงินฝาก และเงินกู้ทุกประเภทของสมาชิกได้ สมาชิกสามารถตรวจสอบภาระการค้ำประกันของตนเองได้ สมาชิกสามารถดูใบเสร็จการรับชำระเงินงวดสหกรณ์ประจำเดือนได้ สแกนคิวอาร์โค้ดดาวโหลดฟรี เฉพาะระบบแอนดรอย (ระบบ IOS อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติจากระบบ) หรือค้นหา สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ใน PLAY STORE รหัสเข้าระบบครั้งแรกสอบถามสหกรณ์เพื่อเข้าระบบ  เปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเองในแอพพลิเคชั่น