December 7, 2021

ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจ

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ ผบก.ภ.จว.เชียงราย และประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ต.อ.มานพ เสนากูล รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย และรองประธานกรรมการ พ.ต.อ.หญิงบุศริน จำรูญรัตน์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย และกรรมการสหกรณ์/เหรัญญิก ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย จำกัด กับ ธนาคารออมสิน โดย เรือตรีสุชาญ  ภู่สุวรรณ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 9 พร้อมคณะเป็นตัวแทนจากธนาคาร ลงนามร่วมกัน ณ ภ.จว.เชียงราย

Share this :