October 17, 2021

adminpsc1

ประกาศวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ประกาศวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เรียนสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน -  สอ.ตร.เชียงราย จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 -  ปันผล 7.75% เฉลี่ยคืน 18.60%

งานเกษียณอายุตำรวจในสังกัด ภ.จว.เชียงราย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้จัดงานเกษียณอายุราชการข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมเดอะเฮอริเทจ เชียงราย