October 17, 2021

General

งานเกษียณอายุตำรวจในสังกัด ภ.จว.เชียงราย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้จัดงานเกษียณอายุราชการข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมเดอะเฮอริเทจ เชียงราย