December 6, 2021

ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

บรรยาการศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมร้านเอกโอชา เชียงราย

ขอขอบพระคุณผู้แทนสมาชิกทุกท่านที่ทำให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผ่านไปได้ด้วยดี😃😄😁

 

Share this :